Privacyverklaring

Stichting kindervakantiewerk Heivlus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.deheivlusoss.nl

info@deheivlusoss.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting kindervakantiewerk Heivlus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Geboortedatum

– Geslacht

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Allergieën of dieet

– School en jaargang

– Overige persoonsgegevens die u met ons deelt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

gegevens van personen jonger dan 12 jaar. Wij gaan er vanuit dat wanneer u, of iemand namens u, uw kinderen inschrijft voor de kindervakantieweek Heivlus u toestemming geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens van uw kinderen.

Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens van de opgegeven begeleiding.

Wij doen ons best om mensen op foto’s zo discreet mogelijk te tonen. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders geen foto’s online geplaatst mogen worden. Omdat een registratie van alle ouders met kinderen niet haalbaar is vermelden wij op onze website dat de mogelijkheid bestaat dat uw kind(eren) gefotografeerd of gefilmd worden op het evenement. Wij willen u er op deze manier op wijzen dat er foto’s en filmpjes van uw kind(eren) op onze website en social media pagina’s gezet kunnen worden. Mocht u nadrukkelijk niet willen dat er foto’s of filmpjes van of met uw kind(eren) worden geplaatst dan kunt u dit aangeven bij onze organisatie en proberen wij hier zo veel als mogelijk rekening mee te houden. Mocht er toch nog beeldmateriaal geplaatst zijn wat niet wenselijk is kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen.

Wanneer u hiervoor geen toestemming geeft adviseren wij u dit ook met uw kinderen bespreekbaar te maken zodat wanneer er wordt gefilmd of gefotografeerd zij hier niet aan deelnemen of voor poseren.

Uiteraard gaan wij respectvol om met de gemaakte beelden.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@deheivlusoss.nl. Alleen dan kunnen wij actie ondernemen en verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens van de kinderen en begeleiders verwerken

– Het maken van de groepjes

– Verzenden van een éénmalige nieuwsbrief aangaande de kindervakantieweek 2019

– U te kunnen bellen in geval van nood

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens van de hoofdboeker verwerken

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting kindervakantiewerk Heivlus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting kindervakantiewerk Heivlus) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting kindervakantiewerk Heivlus bewaren gegevens, verstrekt voor een evenement, tot maximaal 4 weken na het evenement. E-mailadressen verstrekt ten behoeve van een nieuwsbrief tot het moment dat het verzoek komt tot uitschrijving van de mailing lijst, of 2 jaar na de laatste mailing.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting kindervakantiewerk Heivlus verkoopt uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien noodzakelijk, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting kindervakantiewerk Heivlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting kindervakantiewerk Heivlus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting kindervakantiewerk Heivlus. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deheivlusoss.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting kindervakantiewerk Heivlus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting kindervakantiewerk Heivlus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deheivlusoss.nl.