Informatie over de inschrijving 2019

Inschrijving gaat op 1 april 2019 om 10.00 uur open

Mocht iets niet duidelijk zijn stuur dan een mail naar inschrijven@deheivlusoss.nl. Wij helpen graag.

Waarom doen we dit?

Het verwerken van de informatie kost de vrijwilligers van de Heivlus heel veel tijd. Als we nu de informatie zo adequaat mogelijk kunnen verwerken dan scheelt dat veel tijd in de indeling van groepen. Maar daar hebben we dus jullie hulp voor nodig! 

Algemene informatie

Data: maandag 12 augustus t/m donderdag 15 augustus 2019

Begin- en eindtijden: 9.30 t/m 15.30 uur, uitgezonderd donderdag dan 8.45 uur (groepen 6, 7 en 8 ook dinsdagavond 20.30 t/m 22.30 uur)

Opbouw: zondag 10.00 uur wielerbaantje.

Afbouw: donderdag 16.00 uur wielerbaantje

 

Locatie: het wielerbaantje achter basisschool de Korenaer (Grindlaan 6).

 

Kosten deelname: €20,- per kind.

 

De groepen worden ingedeeld per schooljaar en hebben per dag 2 personen begeleiding op de groep. Op de maandag zullen de jongste groepen (groep 1/2) 3 personen begeleiding op de groep hebben staan.

 

Een groep kan als groep ingeschreven worden als deze uit minimaal 8 kinderen en maximaal 12 kinderen bestaat. Is de groep niet vol (12 kinderen) dan kan deze aangevuld worden met losse inschrijvingen.

 

Een begeleider van groepje of activiteit hoeft niet de ouder of verzorger van het kind te zijn, een opa, oma, broer, zus of andere persoon kan ook. Deze persoon moet wel 18 jaar of ouder zijn. Personen onder de 18 jaar kunnen als extra worden ingezet.

 

Inschrijving groep: minstens 4 personen hulp per dag, meer mag altijd. 2 begeleiding op groep en 2 begeleiding/ondersteuning activiteiten. Mogelijkheid tot wissel onderling ochtend/middag.  1 persoon hulp voor tijdens de opbouw op zondag en 1 persoon hulp bij afbouw op de donderdag.

Losse inschrijving: 2 dagen per kind hulp. Hulp is niet gegarandeerd als begeleiding van groep.

 

’s Nachts worden het veld en de materialen niet onbeheerd achter gelaten en maken we gebruik van een nachtwacht. De nachtwacht vindt plaats op zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag. De nacht bestaat uit 2 blokken: 21.30 – 01.00 uur en 01.00 – 07.00 uur. Per blok zullen 2 personen de wacht houden.

 

Inschrijving gaat open op 1 april 2019 om 10.00 uur.

Inschrijven groep

 Om een groep in te schrijven is het verstandig om vooraf de volgende informatie te verzamelen:
 

KINDEREN

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres van de ouder
 • Telefoonnummer van de ouder
 • Allergieën of speciaal dieet (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot vegetarisch, veganistisch, halal)
 • Groep van schooljaar 2018/2019
 • School
 • Ruimte voor aanvullende informatie

Op het moment dat deze informatie verzameld is, schrijft een iemand de hele groep in.

De hoofdboeker is voor ons de contactpersoon bij vragen over de groep of leden van de groep. 

Ook schrijft hij/zij op hetzelfde moment de begeleiding in. De volgende vragen worden aan de inschrijving van een begeleider gesteld:

 

Begeleiding 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Helpt bij (naam kind)
 • Helpt ook nog bij andere kinderen?
 • Wanneer beschikbaar: 
  •  Zondag opbouw
  • Maandag begeleiding groep/activiteit
  • Dinsdag begeleiding groep/activiteit (voor groep 6/7/8 ook ’s avonds)
  • Woensdag begeleiding groep/activiteit
  • Donderdag begeleiding groep/activiteit
  • Donderdag afbouw
  • Nachtwacht 21.30-01.00 uur /01.00-07.00 uur

Inschrijven een kind

Het inschrijven van een of meerdere “losse” kinderen gaat via hetzelfde platform. Je vult de gegevens in en meldt ook de begeleiding aan.

Betalingen

De kosten (€20 per kind) worden achteraf door de penningmeester aan de hoofdboeker doorgegeven, via een betaalverzoek per mail (groep) of tikkie. De totale betaling vindt in één keer plaats.  Pas na de betaling is een groep of kind definitief ingeschreven. Geen betaling betekent dus ook geen deelname. 

Privacy

Sinds 25 mei 2018 zijn ook wij als stichting onderhevig aan de aangepaste regels voor wat betreft privacy. De privacy van jullie gegevens als deelnemer willen wij optimaal beschermen. De gegevens worden alleen ten behoeve van de kindervakantieweek Heivlus gebruikt, zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zullen niet verkocht of doorgegeven worden aan derden.